Przejdź do treści

Link do portalu społecznościowego Facebook
Link do portalu społecznościowego Facebook
  
pomniejszenie czcionkipowiększenie czcionki    Aktualności     Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30 wtorek: 7:30 - 17:00 piątek: 7:30 - 14:00

AKTUALNOŚCI


Nie bij mnie - kochaj mnie!


Tytułowe zdanie to zgorzelecka akcja informacyjno - heppeningowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS). Zorganizowano ją 9.06.br pod tytułem „Historia misia”. Polegała na rozlokowaniu w kilkudziesięciu miejscach Zgorzelca pluszowych misi, misi szczególnych, bo miały opatrunki, zabandażowane łapki i kolorowe plakaty z hasłem akcji. Przy maskotkach czuwali wolontariusze MOS rozdając przechodniom ulotki zwracające uwagę na przemoc jaką dorośli fundują dzieciom.

Taki też był cel akcji. Chcieliśmy zwrócić uwagę dorosłych na ten fakt, uczulić, wysłuchując co ma do powiedzenia „Miś” tj. każde skarżące się dziecko, spowodować by reagowano na każdy sygnał skargi dziecka. Pokazać, że warto reagować!

Akcję zainicjowała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2013 roku. Od tego czasu zatacza coraz szersze kręgi i dociera do większej ilości odbiorców. To już drugie wspólne działanie PCPR i MOS przeciwdziałające przemocy w tym roku.

Pamiętajmy więc, że nie możemy biernie przyglądać się i czekać aż dziecko się poskarży samo. Czasami musimy dostrzec w jego zachowaniu, że coś się stało, zapytać, dociec jak jest? Przede wszystkim jednak nie wolno nam być biernymi na krzywdę dziecka nawet gdy brutalnie szarpane jest przez własnego rodzica. Dziś nie są to czyny bezkarne i o tym też należy pamiętać.

2016 06 13

Dzień rodzicielstwa zastępczego 2016


W niedzielę 5.06. br. po raz ósmy rodziny zastępcze powiatu zgorzeleckiego świętowały Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Impreza tradycyjnie jest organizowana społecznie przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. Tradycyjnie też jest to zabawa piknikowa wszystkich rodzin wraz z dziećmi, łącznie ok 350 osób. W tym roku rodziny odkrywały uroki „Parku Przygody Kulturinsel Einsiedel” w Niemczech i jego część po Polskiej stronie w Bielawie k/Pieńska- Kulturinsel Einsiedel był nieocenionym partnerem organizacji tej plenerowej zabawy. Na starcie imprezy wszyscy uczestniczyli w zbiorowej fotografii robionej z drona, który sam w sobie był atrakcją. Następnie, jak w tradycyjnych podchodach dzieci i dorosłych podzielono na grupy, które poszukiwały „fragmentów zaginionej afrykańskiej maski” poszukując wskazówek i podpowiedzi przy pomocy nietypowej mapy.

Osiągnięcie celu nie było łatwe. Rodziny ramię w ramię musiały pokonywać labirynty, przechodzić podziemnymi tunelami i wiszącymi mostami. Trzeba było nauczyć się właściwie czytać mapę by zlokalizować elementy układanki. Przed upałem chroniły fontanny wody, w których można było się schłodzić. Zewsząd byli otoczeni pięknem przyrody, wspaniałymi zwierzętami oraz ludźmi wielu narodowości. Przez kilka godzin trwała fantastyczna zabawa pełna przygód i niespodzianek.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to ważne zdarzenie. Dla rodzin bo ma wymiar integracyjny. Pozwala rodzinom zastępczym na wymianę doświadczeń, nabrania pewności siebie, że nie są same, że stanowią cześć wielkiej grupy ludzi wspieranej przez otoczenie w tym PCPR. Ważne dla dzieci które po wielu tragicznych przejściach w nowym domu z nową rodziną potrzebują zewnętrznej akceptacji i solidarności. Ważne również społecznie jako przekaz dla innych, że warto się zdecydować na bycie rodziną zastępczą bo właśnie otoczy was wianuszek życzliwych ludzi.

To spotkanie byłoby niemożliwe, gdyby nie wsparcie i pomoc wielu osób i firm – Parku Przygody Kultirinsel Einsiedel, burmistrzów i wójtów: Zgorzelca Rafała Gronicza, Węglińca Stanisława Mikołajczyka, Sulikowa Roberta Starzyńskiego, Pieńska Jana Magdy, Zawidowa Roberta Łężnego. Artura Toronowskiego z Firmy Citronex, Anety Berezowskiej Firma Epore. Podziękowania należą się także wolontariuszom – Magdalenie Marciniuk, Sylwii Hećman, Annie Ornat, Antoninie Panek, Bartoszowi Ozdze, Adriannie Król.

„Oddzielne podziękowania składam pracownikom PCPR którzy rokrocznie, społecznie w wolny dzień poświęcają swój rodzinny czas na rzecz innych. 
Z całego serca Wam dziękuję i imieniu własnym i rodzin. Jesteście wspaniali!” – dodaje dyr. PCPR Renata Andrysz


2016 06 09

PCPR SZKOLI NOWYCH KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH !!!


11 maja 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu rozpoczęła się  już trzydziesta szósta edycja szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych metodą PRIDE. Przed grupą prawie cztery miesiące pracy nad sobą i nauki radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. Szkolenie zakończy się w sierpniu br.


JUŻ TERAZ ZAPRASZAMY CHĘTNE OSOBY DO ZOSTANIA RODZICEM ZASTĘPCZYM NA KOLEJNE WRZEŚNIOWE SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH.

 Rodzina zastępcza – wymagania i podstawowe informacje

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie samotnej.

Kandydaci muszą dawać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków, jako faktyczni opiekunowie dziecka w zakresie jego rozwoju psychofizycznego, emocjonalnego, społecznego i edukacyjnego.

Kandydaci muszą przebywać na terytorium Polski i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej teraz i w przeszłości. Ich władza rodzicielska nie może być ograniczona ani zawieszona.

Kandydaci nie mogą być chorzy na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem.

Muszą mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania.

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde umieszczone u nich dziecko.

Na wniosek rodziny zastępczej przyznawana jest również pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.

Do Waszej dyspozycji jest również koordynator, który wesprze Was w działaniu, który po prostu się Wami zaopiekuje. Zapewniamy rodzinom zastępczym wsparcie specjalistyczne: psychologa, terapeuty oraz prawnika.

Dzwoń! Przyjdź! Odpowiemy na Twoje pytania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Barbarą Tomczak w PCPR w Zgorzelcu, ul. Boh. II AWP 8, pokój 104 lub pod nr tel. 75 77 61 505 wew. 24.

2016 05 19

MAMY NOWYCH RODZICÓW ZASTĘPCZYCH!!!


8.04.2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zakończyła się trzydziesta piąta edycja szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych metodą PRIDE.  W szkoleniu udział wzięło 18 osób. Nasze nowe rodziny zastępcze zaopiekowały się już jedenaściorgiem dzieci. 
Gratulujemy Rodzinom:)
2016 04 26

Masz MOC, by nieść POMOC


Za ścianą słyszysz krzyki. Po pewnym czasie milkną, a Ty idziesz spać. Na ulicy rodzic szarpie dziecko. Przechodzisz obok. Przecież to on je wychowuje. W szkole grupa uczniów obrała najsłabszego na cel – wyzywa go i popycha każdego dnia. A Ty nie reagujesz, żeby nie wyjść na frajera.

Ile takich sytuacji widziałaś/eś? Przemoc nadal jest tematem TABU. Usłysz niemy krzyk tych, którzy boją się poprosić o pomoc. A może ktoś krzywdzi Ciebie?

Nikt nie ma prawa Cię bić czy poniżać. Nie bój się prosić o pomoc – dla siebie lub innych.

Na pewno w Twoim otoczeniu jest dorosła osoba, której ufasz. Jeśli nie ma – pójdź do nauczyciela, pedagoga w szkole, policjanta czy pracownika pomocy społecznej – oni zrozumieją Twoją sytuację i udzielą Ci pomocy.

Możesz także zadzwonić na bezpłatne infolinie:

- 801 109 801 – Kocham, nie biję

- 116 111 – infolinia „Dzieci niczyje”

- 800 283 107 – policyjny telefon zaufania

- 800 121 212 – telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka


Najważniejsze to działać – zrób cokolwiek (nawet anonimowo), żeby przerwać przemoc – wobec siebie lub kogoś innego. 2016 04 17

AKCJA – REAKCJA


PCPR w Zgorzelcu zrealizowało projekt pt. „AKCJA – REAKCJA”. Partnerami projektu byli: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu (MOS), Hufiec ZHP Zgorzelec im. Osadników Wojskowych oraz ZSZ im. św. Barbary w Bogatyni.

W ramach projektu w MOS odbył się cykl warsztatów „Razem przeciwko przemocy”. Ich celem było przede wszystkim zapobieganie przemocy i poznanie jej konsekwencji zarówno dla sprawcy przemocy, ofiary, jak i świadka zdarzenia. Szczególnie dużo uwagi poświęcono na zwiększenie wrażliwości na sytuacje, w których potrzebna jest interwencja.

Na zakończenie cyklu zajęć młodzi wychowankowie MOS podpisali wspólną Deklarację przeciwko przemocy.

Następnie PCPR przeprowadziło kampanię społeczną pod hasłem „Masz MOC, by nieść POMOC”, składającą się z trzech elementów:

Wychowankowie MOS pod przewodnictwem wychowawcy p. Szymona Kozakiewicza nakręcili trzy filmy o przemocy – w domu i w grupie rówieśniczej.

W nocy 17/18 kwietnia ponad 50 wolontariuszy – pracowników PCPR, harcerzy zgorzeleckiego hufca ZHP oraz uczniów i nauczycieli ZSZ im. św. Barbary w Bogatyni przeprowadziło akcję „nocnych wierszy chodnikowych”. Chodniki miejskie w większych miejscowościach powiatu pokryły się hasłem kampanii. Plakaty pojawiły się w witrynach sklepowych na słupach ogłoszeniowych oraz w szkołach.

We wszystkich przedszkolach oraz szkołach w tym tygodniu zostaną także poprowadzone zajęcia dot. przemocy i w ten sposób AKCJA obejmie cały powiat. Celem całego projektu jest umiejętna REAKCJA nas wszystkich – przełamanie TABU i reagowanie na ludzką krzywdę.

Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

2016 04 17

Wesołych Świąt!


2016 03 23

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej


Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Dla kogo dodatek wychowawczy?

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Uwaga!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ważne! Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na jaki okres przysługuje dodatek?

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

 

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem. Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

 

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

2016 03 09

KOLEJNA ATRAKCJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH


Dzięki Centrum Rekreacyjno-Turystycznemu w Radomierzycach 
dzieciaki z rodzin zastępczych będą darmowo korzystać z lodowiska. 
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE I WSPARCIE!!!
2016 01 26

Wesołych Świąt!


2015 12 22


Wyswietl archiwalne aktualnosci


© System-3 Sp.z o.o.
link do Biuletynu Informacji Publicznej
link do Biuletynu Informacji Publicznej

   
Gmina i Miasto Węgliniec Miasto i Gmina Pieńsk Miasto i Gmina Bogatynia Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu Gmina Miejska Zawidów Gmina Zgorzelec Miasto Zgorzelec Gmina Sulików Portal Funduszy Europejskich Urząd Pracy w Zgorzelcu