Przejdź do treści

Link do portalu społecznościowego Facebook
Link do portalu społecznościowego Facebook
  
pomniejszenie czcionkipowiększenie czcionki    Aktualności     Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30 wtorek: 7:30 - 17:00 piątek: 7:30 - 14:00

AKTUALNOŚCI


SUPERWYCIECZKA DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH


20.11.2015 r. 40 dzieci z rodzin zastępczych z powiatu zgorzeleckiego wyjechało na wycieczkę do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację KGHM Polska Miedź. Pieczę nad grupą sprawowało 2 opiekunów zastępczych oraz 5 pracowników PCPR w Zgorzelcu.

Wszystkie dzieciaki brały udział w zajęciach ceramicznych, każdy wykonywał własne naczynia z gliny, które po wysuszeniu i wypaleniu kopalnia obiecała dostarczyć do PCPR. Po zajęciach rękodzielniczych dzieciaki obejrzały kopalnię z tarasu widokowego, zeszły do podziemnego szybu oraz zwiedziły muzeum i poznały historię kopalni.
Po wszystkich atrakcjach, grupa zjadła pyszny obiad. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali upominki. Zmęczeni ale radośni wycieczkowicze późnym popołudniem wrócili do domów.

Serdecznie dziękujemy sponsorom za świetną zabawę i wywołanie uśmiechów na dziecięcych buziach

1_superwycieczka.jpg

2_superwycieczka.jpg

3_superwycieczka.jpg

4_superwycieczka.jpg

5_superwycieczka.jpg

2015 11 27

EDUKACJA W ZAKRESIE PRZEMOCY W RODZINIE


13 listopada 2015r. – 16 rodzin zastępczych z powiatu zgorzeleckiego oraz 2 koordynatorów z PCPR uczestniczyło we Wrocławiu w spotkaniu edukacyjnym dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie.

W ramach edukacji omówione zostały zjawiska przemocy w rodzinie, formy pomocy w tym możliwości odizolowania od sprawcy przemocy, sposoby reagowania na przemoc i jej zapobiegania, prawa przysługujące pokrzywdzonym w postępowaniu karnym, cywilnym, rodzinnym. Po wykładzie kilka osób skorzystało z indywidualnych porad prawnych.

W czasie nauki dorosłych, 15 dzieci uczestniczących w wyjeździe bawiła się i integrowała z animatorem. Potem wszyscy zjedli obiad i pojechali do domu.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.


2015 11 19

DRAMA Z DZIECIAKAMI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH


7 listopada 2015 r. odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży wychowującej się w pieczy zastępczej „Spotkanie z dramą”. Zajęcia poprowadziła Beata Zygmuntowicz w MDK w Zgorzelcu. 

DRAMA  -  jest obecnie uważana za jedną z najbardziej efektywnych metod edukacyjno -profilaktycznych. Wykorzystuje naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w role.

Celem warsztatów było wzmocnienie poczucia własnej wartości, praca na konkretnym problemie, nauka skutecznej komunikacji, wyzwolenie emocji, profilaktyka uzależnień.

W zajęciach wzięło udział 12 uczestników.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Przebojem zdobywam świat!” finansowanego przez Gminę Miejską Zgorzelec.2015 11 19

Szkolenia z samoobrony


W październiku 2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu i Starostwie Powiatowym rozpoczęły się szkolenia z „samoobrony” dla pracowników pomocy społecznej. Zajęcia mają przygotować pracowników - jak reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zorganizowało szkolenie wspólnie
z  Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w ramach ogólnopolskiego porozumienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Komendy Głównej Policji.

Szkolenia prowadzą przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Policji we Wrocławiu:
funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Henryk Tonderys, negocjator policyjny Mieczysław Dziemidog, psycholog policyjny Dawid Marczyński oraz starszy aspirant Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu Ewa Wojteczek.

 

 

W szkoleniu weźmie udział 155 pracowników z Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domów Pomocy Społecznej. Do tej pory odbyły się już 4 szkolenia – 13 i 26.10 oraz 3 i 5.11. Przed nami ostatnie spotkanie - 2.12.2015r.

2015 11 13

GRUPY WSPARCIA


Od września 2015r. po przerwie wakacyjnej wznowiliśmy spotkania Grup Wsparcia dla rodzin zastępczych. Spotkania prowadzi psychoterapeuta Piotr Lenert. Spotkania odbywają się w sali terapeutycznej PCPR Zgorzelec W KAŻDY OSTATNI PIĄTEK MIESIĄCA w godz.:

- DLA RODZIN SPOKREWNIONYCH– 9.00 - 11:00.

- DLA RODZIN ZAWODOWYCH I NIEZAWODOWYCH – 11.30 - 13:30.

Celem grupy jest wzajemne wspieranie się rodzin zastępczych. Będziecie Państwo wspólnie
z psychoterapeutą analizować i „przepracowywać” konkretne trudności występujące w rodzinach. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć pomogą Państwu przezwyciężać różnorodne trudności wychowawcze z jakimi borykacie się na co dzień.

 

 

2015 10 21

Po nitce do kłębka - warsztaty dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych


17 października 2015 r. odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży wychowującej się w pieczy zastępczej „Po nitce do kłębka”. Zajęcia poprowadzili animatorzy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA - oddział w Bogatyni.

Celem warsztatów było poznanie metod aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, form rozładowania napięć i stresu, nauka pracy w grupie, wzmocnienie pewności siebie.

Treści zostały przedstawione różnymi formami pracy animacyjnej – od form plastycznych, zajęć grupowych neurostymulacyjnych po tańce integracyjne. W zajęciach wzięło udział 17 uczestników.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Przebojem zdobywam świat!” finansowanego przez Gminę Miejską Zgorzelec.

fot. 1 Zajęcia grupowe

fot. 2 Zajęcia grupowe - rozwój kreatywności uczestników

fot. 3 Podsumowanie zajęć

2015 10 20

Projekt "AKCJA - REAKCJA"


28 września odbyło się podpisanie umowy grantowej na realizację projektu „AKCJA – REAKCJA” w ramach programu „Tu mieszkam tu zmieniam” finansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK SA. Projekt został przygotowany i będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. Zakłada szereg działań skoncentrowanych na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiecie zgorzeleckim. W spotkaniu udział wzięli dyrektor oddziału nr 1 Banku Zachodniego Andrzej Dzikowski, starosta zgorzelecki Artur Bieliński, etatowy członek zarządu Ireneusz Owsik, skarbnik powiatu Agnieszka Karasińska oraz dyrektor PCPR w Zgorzelcu Renata Andrysz.

fot. 1. Starosta Artur Bieliński, etatowy członek zarządu Ireneusz Owsik oraz Dyrektor Banku Zachodniego
w Zgorzelcu Andrzej Dzikowski.

fot. 2. Dyrektor PCPR Renata Andrysz omawia działania, które zostaną podjęte w ramach projektu.

2015 10 07

Spotkanie z kierownikami OPS


25 września br. w PCPR w Zgorzelcu odbyło się spotkanie z kierownikami ośrodków pomocy społecznej naszego powiatu. Spotkanie miało na celu omówienie spraw społecznych oraz organizacyjnych dotyczących współpracy pomiędzy PCPR a gminami.

PCPR przedstawiło możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach programów PFRON, skorzystania z nowopowstających Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz przekazano aktualne dane o stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Omówiono rozliczenia finansowe dotyczące pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Kolejną bardzo ważną kwestią była analiza rozszerzania i polepszania współpracy z gminami w zakresie powrotu dzieci do rodziców biologicznych oraz w celu szybkiej pomocy dzieciom i rodzinom.

Omówiono prowadzone przez PCPR zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz możliwości działań gmin i powiatu w tym obszarze.

Wszystkie ośrodki pomocy społecznej otrzymały także pakiety informacyjno – promocyjne o pieczy zastępczej w ramach kampanii „Potrzebuje Cię świat i dzieci – zostań rodzicem zastępczym”.

fot. Spotkanie z kierownikami OPSów powiatu zgorzeleckiego.

2015 10 07

Szkoła dla Rodziców14.09.2015 r. w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zakończyło się szkolenie „Szkoła dla Rodziców” prowadzona w ramach działań  na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych.

Szkolenie zaadresowane było przede wszystkim dla rodziców, którzy stosują przemoc wobec dzieci, w tym: przemoc emocjonalną, fizyczną i zaniedbanie.

Szkolenie obejmowało 60 godz. zajęć grupowych oraz spotkania indywidualne dla każdego uczestnika. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Uczestnicy szkolenia przerabiali następujące tematy:

1. Przemoc wobec dzieci (fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie).

2. Komunikacja interpersonalna.

3. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

4. Dyscyplina w wychowaniu.

5. Konsekwencja: nagroda i kara.

6. Rola granic w wychowaniu.

7. Zachęcanie dziecka do współpracy oraz do samodzielności.

8. Etapy dorastania i dojrzewania, specyficzne zachowania dziecka wg psychologii rozwojowej.

9. Nowy styl bycia z dzieckiem - modelowanie.

10. Radzenie sobie ze złością dziecka i własną.

11. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

12. Alkohol i patologia życia rodzinnego.

Szkolenie rozpoczęło 16 uczestników a ukończyło je i zaświadczenia o uczestnictwie otrzymało 11 rodziców.

Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości rodziców, przeciwdziałanie różnym formom przemocy stosowanym wobec dzieci, jak również podniesienie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych.

 

GRATULUJEMY UCZESTNIKOM KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIEJ

2015 10 07

Poradnictwo specjalistycznePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu oferuje możliwość bezpłatnego skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Poradnictwo prawne - realizujemy poprzez udzielanie informacji o obwiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo świadczone jest: w poniedziałki w godzinach 11.00 - 13.00.

Poradnictwo psychologiczne - realizujemy poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo świadczone jest: w środy i czwartki od 10.00 do 16.00.

Poradnictwo rodzinne - obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Poradnictwo świadczone jest: w środy i czwartki od 10.00 do 16.00.

Uwaga! OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA DO SPECJALISTÓW.
Kontakt osobisty: Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pokój 103 i 111, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30, wtorek: 7,30 – 17.00, piątek: 7.30 – 14.00, lub telefonicznie pod nr tel. (75) 77 61 505 wew. 20 i 27.
2015 08 21


Wyswietl archiwalne aktualnosci


© System-3 Sp.z o.o.
link do Biuletynu Informacji Publicznej
link do Biuletynu Informacji Publicznej

   
Gmina i Miasto Węgliniec Miasto i Gmina Pieńsk Miasto i Gmina Bogatynia Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu Gmina Miejska Zawidów Gmina Zgorzelec Miasto Zgorzelec Gmina Sulików Portal Funduszy Europejskich Urząd Pracy w Zgorzelcu