Przejdź do treści

Link do portalu społecznościowego Facebook
Link do portalu społecznościowego Facebook
  
pomniejszenie czcionkipowiększenie czcionki    Aktualności     Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30 wtorek: 7:30 - 17:00 piątek: 7:30 - 14:00

AKTUALNOŚCI


Poradnictwo specjalistycznePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu oferuje możliwość bezpłatnego skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Poradnictwo prawne - realizujemy poprzez udzielanie informacji o obwiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo świadczone jest: w poniedziałki w godzinach 11.00 - 13.00.

Poradnictwo psychologiczne - realizujemy poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo świadczone jest: w środy i czwartki od 10.00 do 16.00.

Poradnictwo rodzinne - obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Poradnictwo świadczone jest: w środy i czwartki od 10.00 do 16.00.

Uwaga! OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA DO SPECJALISTÓW.
Kontakt osobisty: Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pokój 103 i 111, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30, wtorek: 7,30 – 17.00, piątek: 7.30 – 14.00, lub telefonicznie pod nr tel. (75) 77 61 505 wew. 20 i 27.
2015 08 21

Już siódmy raz PCPR w Zgorzelcu zorganizowało Dzień Rodzicielstwa Zastępczego


13 czerwca br. spotkaliśmy się z rodzinami zastępczymi z całego powiatu. Święto Rodzin odbyło się w wiosce indiańskiej TEHAWANKA w Trójcy. Udział w spotkaniu wzięło ponad 300 osób, w tym 156 dzieci.


fot. 1 Rodziny zastępcze z powiatu zgorzeleckiego.


Święto rodzicielstwa zastępczego powiatu zgorzeleckiego to przede wszystkim idea integracji środowiska. Społeczny i samorządowy ukłon dla rodzin zastępczych za ich znój, odwagę i miłość. To również okazja do konsolidacji pracowników PCPR z rodzinami na płaszczyźnie wspólnej zabawy. Na co dzień ci pierwsi są wsparciem, ale również wymagają, wskazują zadania i je egzekwują. Cel jednak jest jeden – dobro dziecka. 
W czasie pleneru uczestnicy brali udział w wielu atrakcjach.

 
fot. 2 Dzieci bawiły się podczas  zajęć muzycznych.

fot. 3 Zajęcia plastyczno – ekologiczne – jak zrobić coś z niczego.

fot. 4 Na amatorów kulinariów czekało sporządzanie pysznych ciasteczek…

fot. 5 … oraz własnoręcznie zrobionych podpłomyków.

fot. 6 Rodziny brały udział w różnorodnych zajęciach sportowych.

fot. 7 Odbyły się konkurencje sprawnościowe.

fot. 8 Na chętnych czekało ognisko z kiełbaskami.

fot. 9 Każdy mógł zmienić swój wygląd i stać się superbohaterem  lub ulubionym zwierzątkiem.

fot. 10 Co chwila dochodziły kolejne atrakcje – tańce, gigantyczne bańki mydlane i zabawy z chustą.

fot. 11 Upalna atmosfera sprzyjała zabawom z wodą.

Finał imprezy zaś przeszedł najśmielsze oczekiwania – odbyła się loteria fantowa. Do szczęśliwców trafiły: rowery górskie, hulajnogi, sprzęt sportowy, sprzęt AGD, tablety oraz aparat fotograficzny. Zorganizowanie loterii było możliwe dzięki wsparciu starosty Artura Bielińskiego.

fot. 12 Loteria fantowa.

Ten dzień nie odbyłby się bez ludzi Wielkiego Serca. Dziękujemy za to wszystko: burmistrzowi Węglińca Stanisławowi Mikołajczyk, dyrektor MDK w Zgorzelcu Grażynie Smaś – Grudzińskiej, Zbigniewowi Góralowi z Grupy wsparcia ratownictwa medycznego ze Zgorzelca, Jakubowi Chromikowi, Agnieszce Brzuzko, Jackowi Kadłubickiemu, Ilonie Franiak, Marcinowi Garbowskiemu, Krzysztofowi Kaczmarczykowi, Sylwestrowi Tomczakowi, firmie Vexel – fashion z Lubania, Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu ZNAK z Krakowa, uczniom z Gimnazjum i Liceum „Cogito” w Zgorzelcu, Waldemarowi Babarowskiemu oraz staroście zgorzeleckiemu Arturowi Bielińskiemu, pracownikom PCPR.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego był współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2015 06 24

SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Z PEDAGOGIKI ZABAWY „KLANZA”


20 i 21 maja nasze rodziny zastępcze uczestniczyły w kolejnym szkoleniu. Tym razem trenerzy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów  KLANZA uczyli naszych rodziców dobrej komunikacji, radzenia sobie ze złością, sposobów spędzania czasu wolnego z dziećmi w sposób sprzyjający rozwojowi psychofizycznemu ich podopiecznych.

Dzieciaki z rodzin zastępczych uczyły się i bawiły równolegle z rodzicami. Brały udział w zajęciach prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, uczyły się matematyki przez zabawę. Najmłodsi wychowankowie relaksowali się i bawili podczas różnorodnych zabaw ruchowych i masażyków zaprezentowanych w formie opowieści ruchowych.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z formy, treści warsztatów i ocenili je jako bardzo przydatne.

 


fot. Wspólne zajęcia edukacyjno-integracyjne rodzin zastępczych na warsztatach pedagogiki zabawy "KLANZA".
2015 06 23

FAS-cynujące Dzieci


11.06 zakończyły się w PCPR warsztaty profilaktyczno - edukacyjne z terapią i diagnozą dzieci z zespołem FAS, wychowujące się w rodzinach zastępczych. W warsztatach uczestniczyły 4 rodziny i ich 4 dzieci. Trenerki p. Olczak i p. Węgrzyn przeszkoliły rodziców z zakresu zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, objawów klinicznych FAS, zaburzeń rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka. Rodzice zastępczy uczyli się jak być opiekunem dziecka z FAS wg programu „Ośmiu kroków”. Dodatkowo prowadzące przeprowadziły diagnozy wszystkich dzieci, a każda rodzina nauczyła się jak prowadzić zindywidualizowane ćwiczenia dostosowane do potrzeb ich dziecka.

2015 06 19

3 - dniowy wyjazd z warsztatami dla rodzin zastępczych


Od 4 do 6 czerwca br. nasze rodziny zastępcze uczestniczące w projekcie EFS wyjechały na warsztaty. Nauka połączona z integracją i wspólną zabawą odbywała się w Hotelu Chojnik w Zachełmiu. Na warsztatach rodzice zastępczy pracowali i zgłębiali następujące tematy: przywiązanie do matki i jej znaczenie w procesie wychowywania, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rodziną i rówieśnikami, wpływ przeszłości na poczucie własnej wartości, zasady skutecznej komunikacji międzyludzkiej, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, wspólne spędzanie czasu. W czasie nauki rodziców, dzieci uczestniczyły z grach i zabawach integracyjnych, brały udział w warsztatach przygotowanych specjalnie dla nich, a także poznawały okolice. Po długiej nauce rodziny wspólnie z dziećmi zorganizowały ognisko integracyjne. Rodzice i dzieci byli bardzo zadowoleni  z warsztatów. Dzięki wyjazdowi 38 uczestników bliżej się poznało, rodzice wymienili się doświadczeniami, zdobyli nowe umiejętności, dzieci zobaczyły, że nie tylko one znalazły się w tak trudnej sytuacji życiowej, a rodziny wspólnie umocnili swoje więzi rodzinne.

fot. 1 Uczestnicy zajęć.

fot. 2 Uczestnicy zajęć.

fot. 3 Podczas, gdy rodzice mieli warsztaty dzieci bawiły się pod okiem animatorów.

fot. 4 Zwiedzanie okolicy.

fot. 5 Większość zajęć dzieci odbywała się w terenie.

2015 06 19

Kurs prawa jazdy już za nami!


Kolejne osoby w projekcie EFS prowadzonym przez PCPR ukończyły kurs prawa jazdy kategorii B. W kursie wzięło udział 5 osób. Kandydaci  na kierowców ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym i zdali egzamin wewnętrzny. Poznali zasady ruchu drogowego i umiejętności kierowania pojazdem.

Trzymamy mocno kciuki za egzamin państwowy.

fot.1 Kurs prawa jazdy realizowany w ramach projektu EFS dla podopiecznych PCPR w Zgorzelcu

2015 06 19

ABC przedsiębiorczości


Z radością informujemy, że szkolenie ABC przedsiębiorczości ukończyło 2 beneficjentów PCPR-owskiego projektu EFS. Celem szkolenia było przygotowanie kursantów do założenia własnej działalności gospodarczej, tak aby jak najlepiej wykorzystali możliwości rynku i sytuację gospodarczą. Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, prowadzone w formie ćwiczeń. Uczestnicy przerobili tematykę: organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa, biznes plan, elementy rachunkowości, marketing w działalności gospodarczej, pozyskiwanie funduszy UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz komunikacja werbalna i niewerbalna.

 

Nasi beneficjenci wysoko ocenili poziom szkolenia oraz kompetencje trenera. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza ułatwi naszym uczestnikom rozpoczęcie i poprowadzenie własnej działalności gospodarczej.

fot.1 Szkolenie ABC przedsiębiorczości dla podopiecznych PCPR w Zgorzelcu

2015 06 19

Spotkanie w sprawie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych


28.05.2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zorganizowało spotkanie, na którym dopracowane zostały procedury współpracy w zakresie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Obecni byli: Etatowy członek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, sędziowie, prokurator, przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych, policjanci, kurator sądowy, pracownicy ośrodków uzależnień oraz koordynatorzy PCPR.

W związku z tym, że w lipcu br. ruszają dwie edycje warsztatów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie pracownicy PCPR przedstawili uczestnikom spotkania informacje o planowanych działaniach. Wspólnie ustalono zasady rekrutacji i kierowania do udziału w warsztatach.

fot. Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego Ireneusz Owsik wita uczestników.

fot. Uczestnicy zapoznali się z materiałami oraz planem przyszłych działań.

2015 05 29

Zaproszenie


2015 05 22

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Zgorzeleckiego


Ogłoszenie starosty (plik doc 32 KB)

2015 05 07


Wyswietl archiwalne aktualnosci


© System-3 Sp.z o.o.
Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
Tytuł projektu:
Nowe szanse integracji społecznej i zawodowej dla wychowanków rodzin zastępczych i osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu zgorzeleckiego
W ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
link do Biuletynu Informacji Publicznej
link do Biuletynu Informacji Publicznej

   
Gmina i Miasto Węgliniec Miasto i Gmina Pieńsk Miasto i Gmina Bogatynia Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu Gmina Miejska Zawidów Gmina Zgorzelec Miasto Zgorzelec Gmina Sulików Portal Funduszy Europejskich Urząd Pracy w Zgorzelcu