Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

 

Klauzula informacyjna - Moduł III

 

Program wyrównywania różnic między regionami III

 

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

 

Wzory do sprawozdań za 2019

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/tabele-do-sprawozdania-2019-program-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-1578916502.docx

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/zebranie-danych-do-programow-i-sprawozdan-2019-1578916561.docx

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/do-wypelnienia-strategii-za-2019-1578916641.docx

Aktywny samorząd

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-as-a1-pomoc-w-zakupie-i-montazu-oprzyrzadowania-do-posiadanego-samochodu-1582899254.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-as-a2-3-pomoc-w-uzyskaniu-prawa-jazdy-1582899298.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-as-a4-pomoc-w-zakupie-i-montazu-oprzyrzadowania-do-posiadanego-samochodu-1582899444.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-as-b1-3-4-pomoc-w-zakupie-sprzetu-elektronicznego-lub-jego-elementow-oraz-oprogramowania-1583134507.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-as-b2-dofinansowanie-szkolen-w-zakresie-obslugi-nabytego-w-ramach-programu-sprzetu-elektronicznego-i-oprogramowania-1583134560.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-as-b5-dofinansowanie-utrzymania-sprawnosci-technicznej-posiadanego-sprzetu-elektronicznego-zakupionego-w-ramach-programu-1583134591.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-as-c1-pomoc-w-zakupie-wozka-inwalidzkiego-o-napedzie-elektrycznym-1583134644.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-as-c2-pomoc-w-utrzymaniu-sprawnosci-technicznej-posiadanego-skutera-lub-wozka-inwalidzkiego-o-napedzie-elektrycznym-1583134664.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-as-c3-pomoc-w-zakupie-protezy-konczyny-w-ktorej-zastosowano-nowoczesne-rozwiazania-techniczne-1583134698.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-as-c4-pomoc-w-utrzymaniu-sprawnosci-technicznej-posiadanej-protezy-konczyny-w-ktorej-zastosowano-nowoczesne-rozwiazania-techniczne-1583134789.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-as-c5-pomoc-w-zakupie-skutera-inwalidzkiego-o-napedzie-elektrycznym-lub-oprzyrzadowania-elektrycznego-do-wozka-recznego-1583134830.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-as-d-pomoc-w-utrzymaniu-aktywnosci-zawodowej-poprzez-zapewnienie-opieki-dla-osoby-zaleznej-1583134987.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-as-modul-ii-nauka-p-1583135016.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wymagane-zalaczniki-do-poszczegolnych-wnioskow-1583135062.pdf

Załączniki do wniosków Aktywny Samorząd

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/klauzula-informacyjna-1583135514.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/oswiadczenie-pelnomocnika-1583135668.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/zaswiadczenie-uczelnia-modul-ii-1583135699.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/oferta-cenowa-ob-c-zad-nr-3-1583136179.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/oferta-cenowa-ob-c-zad-nr-4-1583136198.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/zaswiad-lekar-ob-a-zad-nr-4-i-ob-b-zad-nr-4-1583136231.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/zaswiad-lekar-ob-b-zad-nr-1-i-3-wzrok-1583136252.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/zaswiad-lekar-ob-b-zad-nr-1-ruch-1583136277.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/zaswiad-lekar-ob-c-zad-nr-1-1583136313.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/zaswiad-lekar-ob-c-zad-nr-5-1583136359.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/zaswiadczenie-lekar-ob-a-zad-nr-1-1583136384.pdf

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/zaswiadczenie-lekarskie-ob-a-zad-nr-2-1583136414.pdf

 

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Wniosek o przyjęcie na szkolenie (plik DOC 248 KB)

Wnioski o dofinansowanie z PFRON 2020 r


http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/1-wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-sportu-kultury-rekreacji-i-turystyki-1579160602.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/2-wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-likwidacji-barier-w-komunikowaniu-sie-1579160626.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/3-wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-sprzetu-rehabilitacyjnego-1579160643.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/4-wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-uslug-tlumacza-jezyka-migowego-lub-tlumacza-przwodnika-1579160658.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/5-wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-likwidacji-barier-technicznych-1579160674.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/6-wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-likwidacji-barier-architektonicznych-1579160703.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/7-wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-zaopatrzenie-w-przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze-1579160729.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/8-wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-do-turnusu-rehabilitacyjnego-1579160755.doc

Rodziny zastępcze

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/oswiadczenie-rodziny-zastepczej-o-sposobie-przekazywania-przyznanych-swiadczen-i-dodatkow-na-dziecko-umieszczone-w-pieczy-zastepczej-1488538913-1582548455.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-rodziny-zastepczej-o-przyznanie-swiadczenia-na-pokrycie-kosztow-utrzymania-dziecka-umieszczonego-w-pieczy-zastepczej-1485784411-1582553136.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-rodziny-zastepczej-o-przyznanie-dodatku-wychowawczego-500-na-dziecko-umieszczone-w-pieczy-zastepczej-1488538502-1-1582553089.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-rodziny-zastepczej-o-przyznanie-dodatku-na-pokrycie-zwiekszonych-kosztow-utrzymania-dziecka-niepelnosprawnegoumieszczonego-w-pieczy-zastepczej-1-1582553042.doc

Wniosek_o_ustalenie_prawa_do_świadczenia_dobry_start_300+

Rodziny biologiczne

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-rodzica-biologicznego-o-zastosowanie-ulgi-w-oplacie-ustalonej-za-pobyt-dziecka-w-pieczy-zastepczej-2018-1518072426-1582552835.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-rodzica-biologicznego-o-umorzenie-oplaty-ustalonej-za-pobyt-dziecka-w-pieczy-zastepczej-2018-1518072483-1582552776.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-rodzica-biologicznego-o-rozlozenie-na-raty-oplaty-ustalonej-za-pobyt-dziecka-w-pieczy-zastepczej-2018-1518072523-1582551027.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-rodzica-biologicznego-o-odroczenie-terminu-platnosci-ustalonej-za-pobyt-dziecka-w-pieczy-zastepczej-2018-1518072560-1582549864.doc

oświadczenie rodzica biologicznego pod odpowiedzialnością karną - doc

oświadczenie rodzica biologicznego pod odpowiedzialnością karną - pdf

Inne wnioski i oświadczenia 

Zgodna na potracenie świadczeń nienależnie pobranych z bieżąco wypłacanych świadczeń

Wniosek o pomoc na zagospodarowanie

Wniosek o pomoc na usamodzielnienie

Wniosek o pomoc na kontynuowanie nauki

rezygnacja z pomocy na kontynuowanie nauki

PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYZNANIA POMOCY

Oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną

Oświadczenie osoby usamodzielnianej

Klauzula informacyjna Świadczeniobiorcy i oświadczenie PCPR

oswiadczenie o numerze konta

oświadczenie majątkowe

Uchwały

Uchwała Nr XXIII/154/2020 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 maja 2020 r

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze (plik PDF 312 KB)

Uchwała XXXIV/242/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z 28.03.2013r. (plik DOC 275 KB)
Uchwała XXXVI/257/2013 Rady Powiatu Zgorzeelckiego z 29.05.2013 (plik DOC 274 KB)
Uchwała X/75/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z 30.05.2019

 

 

ZAŁĄCZNIKI: